Navigace

Obsah

Plán výstavby kanalizace

Typ: ostatní
-

(David Hozman, Patrik Volhejn)

________________________________

Prvním krokem bude vypracování projektové dokumentace kanalizační přípojky pro každý dům. Očekávejte proto v předem domluveném termínu (únor – březen 2012) osobní návštěvu zástupce obce a projektanta, který na místě provede zaměření a následně vypracuje projektovou dokumentaci přípojky od hlavní řadu až po vstup kanalizace do domu včetně umístění revizní šachty. Náklady na projektovou dokumentaci budou hrazeny z prostředků obce.

Obec zároveň zajistí pro občany nezbytná vyjádření dotčených orgánů a vydání stavebního povolení pro jednotlivé přípojky. Tyto služby může obec pro občany zrealizovat jen na základě zmocnění, proto si dovolujeme všechny požádat, aby si každý již před sjednanou návštěvou projektanta vyplnil plnou moc pro zastoupení obce dle uvedeného vzoru. Všechny tyto činnosti budou spolufinancovány z občany hrazeného místního poplatku za zhodnocení pozemku, jehož splatnost byla stanovena až ke skončení stavebních prací.

Stavební práce budou rozděleny na několik etap, které budou zveřejněny. Pro jejich určení budou rozhodující logistická kritéria a způsob financování. V současné době je podána žádost o dotaci na výstavbu kanalizace, přičemž horní hranice dotace byla v programu FROM Středočeský kraj stanovena jen v částce 10,0 mil. Kč (tedy ve výši nedosahující plánovaným nákladům). Stavební práce budou zahajovány od existujících páteřních řadů, aby se obec co nejdříve mohla obrátit na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje se žádostí o opravu silnic v její správě. Oprava místních komunikací bude hrazena z prostředků obce.

Samotné výkopové práce budou zahájeny v tomto roce. Obec bude zajišťovat výstavbu páteřních řadů kanalizace a jednotlivých přípojek dle projektové dokumentace na hranici připojovaného pozemku. Je proto nezbytné, aby každý občan počítal s výdaji na propojení přípojky a domovního rozvodu odpadu. Obec i v tomto případě počítá s pomocnou rukou. V případě zájmu občanů zajistí nákup revizních šachet, které sama nechá zabudovat při výkopových pracích na hranici pozemku. Též se reálně uvažuje o možnosti zprostředkování stavební firmy, kterou by mohl každý občan oslovit pro dokončení propojení.

O průběhu výstavby budete průběžně informování na stránkách našeho zpravodaje, internetových stránkách obce, veřejných zasedání Zastupitelstva obce a pracovních schůzkách Stavební komise obce.

Plnou moc pro zastoupení občana obcí Postřižín k zajištění právních kroků pro vybudování kanalizační přípojky najdete ZDE.


Vytvořeno: 16. 1. 2012
Poslední aktualizace: 16. 1. 2012 00:00
Autor: