Navigace

Obsah

Oprava polní cesty pozemek p.č. 323 v k.ú. Postřižín.

Oprava proběhla v roce 2020

Cena dle Smlouvy o dílo                                      :      1. 474 739,-Kč bez DPH

Získaná dotace z fondu Středočeského kraje  :     1.074 000,-Kč 

 

IMG_20201027_091612.jpg (2.24 MB)

IMG_20201027_091624.jpg (2.63 MB)

IMG_20201027_091929.jpg (2.09 MB)

IMG_20201027_091936.jpg (1.14 MB)

 

Tento projekt ¨Oprava polní cesty v obci Postřižín¨ byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

středočeský kraj