Navigace

Obsah

Dokumenty zastupitelstva


Usnesení zastupitelstva jsou zveřejňována dle Jednacího řádu zastupitelstva obce Postřižín odst. VIII. 5, Schváleného dne 22. 12. 2010.


Originální podepsané zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na OÚ Postřižín.