Navigace

Obsah

 

Dětská skupina zahájila provoz dne 9.1.2020

Vážení spoluobčané, dětská skupina je určena pro 12 dětí od 3 let.

Do dětské skupiny se mohou hlásit děti po celý rok.

Dětská skupina bude sídlit na Pražské 42, Postřižín (vedlejší vchod u Obecního úřadu).

Jestliže máte zájem přihlásit své dítě do dětské skupiny. Vyplňte žádost o přijetí dítěte do DS a zašlete na mailem (info@obecpostrizin.cz), nebo žádost přineste osobně na obecní úřad.  Žádost naleznete v záložce dokumenty ke stažení. Potvrzení od lékaře stačí donést až při nástupu dítěte do DS.

Provoz DS bude od 7:00 do 16:30 Hod.

Měsíční poplatek za umístění dítěte činí 1000,- Kč/měsíc + stravné 90,- Kč na den.

Od 14.6.2022 se stala Obec Postřižín plátcem DPH proto k uvedeným cenám je nutné přičít 21% DPH.

provozní řád DS Postřižín platný od 1.4.2022.pdf (288.32 kB)

Plán výchovy dítěte

 

 

 

 

 

Dětská skupina Postřižín

Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014136 je financován z OP Zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

V projektu bude podpořen zřízení a provoz dětské skupiny pro veřejnost v obci Postřižín s kapacitou 12 dětí. Projekt podpoří rodiče malých dětí při jejich návratu na trh práce.                             
Období realizace projektu: 1.9.2018-30.6.2022.

Místo realizace projektu: OÚ Postřižín, Pražská 42; 250 70 Postřižín 

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Koudelková

Podporováno: