Navigace

Obsah

Za rok 2020

Schválený závěrečný účet DSO Dolního Povltaví za rok 2020.pdf (684.8 kB)

Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-DSO-Dolní-Povltaví-za-rok-2020-.pdf (1.57 MB)

Za rok 2019

schválený závěr. účet

zpráva o kontrole

Za rok 2018

schválený závěr. účet

zpráva o kontrole

rozvaha

fin

Za rok 2017

závěrečný účet

zpráva o kontrole

rozvaha

fin

Za rok 2016

závěrečný účet

zpráva o kontrole

výkaz zisků a ztrát

výkaz pro plnění rozpočtu

Rozvaha