Navigace

Obsah

Územní plán obce

Návrh změny územního plánu č. 4 - 2023

1 Výkres základního členění_Z4 Postřižín_VP.pdf 

2 Hlavní výkres_Z4 Postřižín_VP.pdf 

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací_Z4 Postřižín_VP.pdf 

Z4_Postrizin_srovnávací text_VP_final.pdf 

4 Koordinační výkres_Z4 Postřižín_VP.pdf 

5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_Z4 Postřižín_VP.pdf 

6 Výkres širších vztahů_Z4 Postřižín_VP.pdf 

Odůvodnění_textová část Z2 ÚP Postřižín_VP final.pdf 

územní studie_Přeložka silnice II608_VP final.pdf 

Výrok_textová část Z4 Postřižín_k VP final.pdf

 

 

Konečné znění územního plánu č. 3 -2022

Textová část

ZUP3_Postrizin_A_text.pdf (187.41 kB)

ZUP3_Postrizin_C_oduvodneni.pdf (372.34 kB)

ZUP3_Postrizin_C_oduvodneni_priloha_1_text s vyznacenim zmen.pdf (245.83 kB)

ZUP3_Postrizin_C_oduvodneni_priloha_2_vyhodnoceni vysledku zmeny.pdf (757.37 kB)

Grafická část

ZUP3_Postrizin_B1_ZCU.pdf (464.59 kB)

ZUP3_Postrizin_B2_HLV.pdf (599.35 kB)

ZUP3_Postrizin_B3_VPS.pdf (699.99 kB)

ZUP3_Postrizin_D1_KOV.pdf (3.54 MB)

ZUP3_Postrizin_D2_SVZ.pdf (8.6 MB)

ZUP3_Postrizin_D3_ZPF.pdf (604.25 kB)