Navigace

Obsah

Letiště Vodochody


29. 6. 2015

Co je nového s letištěm? Proč je „ticho po pěšině“? Dělá se s tím něco? Takové a podobné otázky dostávají starostové obcí kolem letiště  Vodochody. Aby Vaše dovolená a letní čas  mohly být klidnější, zde je informace o aktuální situaci.

Stop Letišti Vodochody


20.1.2015

Pražský městský soud se odmítl zabývat žalobou Letiště Vodochody na ministerstvo životního prostředí, které zrušilo souhlasný ekologický posudek k rozšíření letiště.

https://www.blesk.cz/clanek/live-krimi/297285/soud-se-odmitl-zabyvat-zalobou-letiste-vodochody-na-ministerstvo.html

 

18.12.  PENTA ŽALUJE MŹP

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/spor-o-letiste-vodochody-penta-zaluje-stat_327806.html#.VJPvecADI

 

5.12. návrat projektu do pozice posuzování projektu nezávislým autorizovaným posudkářem

 

  10:36

Plán mezinárodního letiště Vodochody se hroutí. Odmítla ho ministerská komise

 

Zdroj: http://praha.idnes.cz/mezinarodni-letiste-ve-vodochodech-se-zatim-stavet-nebude-pn3-/praha-zpravy.aspx?c=A140919_102836_praha-zpravy_bur

 

29.7.2014  byla doručena přepracovaná projektová dokumentace "Letiště Vodochody - odbavovací plocha západ - odvodnění". Zpracovatel firma SÚPR Ing. Josef Chmelka.

Původní dokumentace "Letiště Vodochody - odbavovací plocha západ - odvodnění"  z 16.9.2013 byla připomínkována okolními obcemi, VHS Projekt, OŽP Kralupy. Na základě odborného posudku firmy VHS Projekt bylo konstatováno, že navržené řešení je nerealizovatelné.

 

 

Usnesení MŽP ze dne 16.6.2014 na úřední desce:

Usnesení č.j.: 42412/ENV/14

Nejsilnějším argumentem bylo navržené vodohospodářského řešení rozšíření areálu Letiště Vodochody

 

Ministr životního prostředí Richard Brabec vyslechl v pátek 18. dubna v Kralupech nad Vltavou argumenty starostů a občanských sdružení proti rozšíření letiště. Slíbil, že do konce dubna rozhodne o přezkumu původního souhlasného stanoviska EIA.

 

Souhlasné stanovisko EIA k záměru rozšířit Letiště Vodochody vydalo Ministerstvo životního prostředí pod vedením Tomáše Podivínského na konci října 2013. Ani tento verdikt ale nezlomil postoj starostů a zástupců občanských sdružení proti záměru společnosti Penta rozšířit původně tovární letiště na mezinárodní letiště s intenzivním provozem.

„Jsme přesvědčení, že stanovisko EIA má řadu věcných a právních nedostatků. Proto jsme se obrátili na ministra životního prostředí, aby rozhodnutí přezkoumal a zrušil. Sporné je už to, že kladné stanovisko má 124 podmínek. Jaký je to vlastně souhlas, když má tolik podmínek? Zásadní problém je v tom, že podmínky nejsou vymahatelné a při rozdrobení správních řízení na malé části je žádný úřad neuhlídá,“ upozorňuje starosta Líbeznic Martin Kupka.

Hned na začátku jednání starostové obcí zdůraznili, že nejsou skupinou aktivistů, kteří by přenášeli chráněného sviště z pole na pole pro to, aby zabránili nechtěnému projektu. „Přinášíme věcné a odborné argumenty. Opakovaně upozorňuje na řadu vážných chyb. Vady záměru ve vodohospodářské oblasti jsou skandální. Voda je nestlačitelná kapalina. Nikdo ji nedonutí, aby klidně protekla potrubím o průměru 300 mm, když potřebuje jeden metr. I takové zázraky bohužel dokumentace předpokládá,“ zmínil při jednání vodohospodář Martin Jakoubek, který s iniciativou dlouhodobě spolupracuje.

„Výsledek referend v jednotlivých obcích a městech nás zavazuje k aktivnímu odporu proti záměru. Už proto jsme nemohli nechat kladné stanovisko EIA bez reakce. Spolu s vedením Středočeského kraje jsme také vytvořili pracovní skupinu, která připravuje další kroky proti záměru,“ vysvětluje starosta Kralup nad Vltavou a hostitel jednání Petr Holeček.

„Všechny argumenty jsem pozorně vyslechl. Jsem rád, že jsem se mohl podívat přímo na místo. Můžu si díky tomu udělat mnohem plastičtější představu. Nemůžeme přehlížet názor starostů, kteří zastupují více než 30 tisíc obyvatel. O přezkumu stanoviska rozhodnu do 28. dubna,“ prohlásil v závěru jednání ministr životního prostředí Richard Brabec. 

            Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták                                  18.4.