Navigace

Obsah

Rekonstrukce silnic Nová, Úžická, U Koupaliště

 

Oprava komunikací proběhla v roce 2019 – 2020

Vysoutěžená cena opravy komunikací dle Smlouvy o dílo :          7.730 943,-Kč bez DPH

Celková cena za dílo dle skutečnosti                                      :          6.747 922,-Kč bez DPH

 

Získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj                  :          3.040 000,-Kč

 

 

 

obrázek č. 1 (3.22 MB)

obrázek č. 2 (3.22 MB)

obrázek č. 3 (2.83 MB)

obrázek č. 4 (3.46 MB)

 

 

 

Dotace byla získána z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj:

11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+.

Název projektu: Obec Postřižín - Rekonstrukce povrchů komunikací - 117D8210A3146