Obsah

Workoutové hřiště na pozemku p.č. 161/16 v k.ú. Postřižín.

Realizace v roce 2019

Vysoutěžená cena dle Smlouvy o dílo :                                  547. 763,-Kč bez DPH

Získaná dotace z fondu Ministerstva pro místní rozvoj :     463.955,-Kč    

 

Příloha č. 5.pdf (102.07 kB)

Příloha č. 6.pdf (92.31 kB)

4.jpg (111.6 kB)

5.jpg (119.8 kB)

6.jpg (111.1 kB)

IMG_20191031_093546.jpg (321.37 kB)       

 

 

Hřiště bylo spolufinancováno z dotací Ministerstav pro místní rozvoj ČR. Z dotačního titulu podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku pro rok 2019.