Obsah

Zápisy ze zasedání

Usnesení zastupitelstva jsou zveřejňována dle Jednacího řádu zastupitelstva obce Postřižín odst. VIII. 5, Schváleného dne 22. 12. 2010.


Originální podepsané zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na OÚ Postřižín.

 

*) Pozn.: dokument je dostupný v elektronické formě, pokud je odkaz na něj aktivní. Veškeré dokumenty jsou v tištěné formě dostupné k nahlédnutí na OÚ.