Navigace

Obsah

Historie obce

 

Obec Postřižín leží přibližně 15 km severně od Prahy, na státní silnici I-8 a dálnici D8 směr Praha – Drážďany, cca 3 km od posledního výběžku pohoří Brdy (od Dřínovského vrchu), který leží 243 m nad Jaderským mořem. Katastr obce se svažuje od jihovýchodu k severozápadu. Nejvyšší bod katastru Postřižín je na tzv.I. špičáku (290 m nad Jaderským mořem). Samotná vesnice je také výškově členitá.

V minulosti byla obec Postřižín převážně zemědělská. První písemný záznam o obci Postřižín existuje od roku 1052, kdy byl psán jako Postrizine v latinsky psaném dokumentu sepsaném knížetem Břetislavem I. Název Postřižín se pravděpodobně váže k pohanskému obřadu prvobytně pospolného řádu, rozšířeného kdysi po všech slovanských národech. V té době existovalo skupinové manželství, což bylo tehdy přirozeným jevem. Děti vychovávala matka a jejich původ se určoval jen po matce, protože nebyl znám pravý otec. Když dítě dorostlo, bylo do řad pracovníků a bojovníků přijímáno zvláštním způsobem, tak zvanými postřižinami. Tyto slavnosti se konaly i později, za existence monogamní rodiny (jen jednoho muže a jedné ženy), i za křesťanství, kde se staly později podkladem biřmování. Pro děti byl příznačný dlouhý vlas. Při vstupu mezi plnoprávné členy rodu, tedy muže, pracovníky nebo bojovníky, bývala při této slavnosti a hostině nazývané postřižiny jinochům kadeř symbolicky ustřižena. V pohanské době stříhal vlasy stařešina, později snad otec nebo pozvaný významný člověk. Je oprávněná domněnka, že postřihující člověk se obřadem zavázal být jakýmsi ochráncem postříhaného jinocha, nebo-li jeho kmotrem.

Tu nejužší souvislost jména Postřižín s popsaným obřadem je dnes těžko určit. Snad název znamenal určité posvátné místo pohanského původu, původně třeba i vzdálenějšího od místa dnešní obce, kde se zmíněné slavnosti pravidelně konaly.

Dne 30. dubna 1812 se v obci Postřižín narodil vlastenecký kněz a spisovatel Karel Hausman, který překládal z němčiny a psal mravoučné a vlastivědné knihy. Také sestavil první českou mapu, ve které byl u jednotlivých obcí uveden druh a počet dobytka.

V roce 1878 se narodil v obci, pozdější diskař František Janda Suk. Byl prvním českým atletem, který se stal rekordmanem při hodu diskem otočkou. postřižín

V minulosti v obci Postřižín působily různé spolky (jako například baráčníci, sportovci, hasiči), které zajišťovaly kulturní, společenskou a sportovní činnost pro místní občany i občany okolních obcí. Také v období 50. až 80. let 20. století byly v obci tyto činnosti na dobré úrovni. Velký zájem v obci byl a je o fotbal. To dokazuje, že fotbalový klub existuje (s menšími přestávkami) až do současnosti.

K prvním volbám do místního národního výboru v obci Postřižín došlo v roce 1948.

V současnosti se obec Postřižín rozšiřuje závratnou rychlostí a tím se zvětšuje i počet obyvatel.

Informace byly čerpány z knihy vydané k významnému výročí vzniku obce (1052 – 2002).

 

Karel Hausman

 

Dne 30.dubna 1812 se v obci Postřižín narodil vlastenecký kněz a spisovatel Karel Hausman.

Absolvent teologického semináře. V l. 1835-1838 kaplan v Kvílicích, od r. 1839 ve Slaném. Farář v Praze-Liboci od r. 1872 do svojí smrti 22.12.1883 

Překladatel sbírky her pro mládež. - Spoluautor statistického místopisu Rakovnicka.